Đừng quá trông đợi

Làm việc đừng quá trông đợi vào kết quả, nhưng hãy mong cho mình làm được hết sức mình.

Xem Thêm Tác Giả Anita Hill