Đừng phí cuộc đời

Chúng ta đừng phí cuộc đời trong việc đi tìm phương tiện. Kế hoạch ít mà hành động nhiều thì tốt hơn.

Xem Thêm Tác Giả William Channing