Đừng đóng cửa trái tim

Đừng đóng cửa trái tim qua việc nói là “Tôi không thể tìm được tình yêu”. Cách tốt nhất để nhận được tình yêu là cho đi, cách nhanh nhất để đánh mất tình yêu là giữ nó thật chặt, và cách tốt nhất để giữ tình yêu là cho tình yêu đôi cánh.

Xem Thêm Tác Giả Luôn mỉm cười với cuộc sống

  • Trịnh Thu Thủy

    Tôi thật sự đã muốn chia sẻ câu này với rất nhiều người tôi đã gặp và sẽ gặp. Mỗi gương mặt đều thể hiện điều họ khao khát, thể hiện về các giá trị cuộc sống của họ… Họ có thật sự hiểu giá trị cuộc sống không?