Đừng dời

Đừng dời công việc của ngày hôm nay sang ngày mai. Thứ đã mất hôm nay, ngày mai cũng không cách nào bù đắp kịp.

Xem Thêm Tác Giả Sukhomlinsky (Ý)