Đừng đổi lỗi cho ai

Đừng để ai phiền trách bạn. Trong một việc nếu bạn không thành công thì hãy cho là lỗi tại bạn. Đừng đổi lỗi cho ai.

Xem Thêm Tác Giả Earvid Johnso