Đừng chỉ

Đừng chỉ dựa vào tương lai, dù nó làm nhiều người mê mẩn! Hãy chôn vùi những việc trong quá khứ! Hãy hàng động đi – khi đang ở hiện tại!

Xem Thêm Tác Giả Longfellow (Mỹ)