Dũng cảm và lòng tin

Dũng cảm và lòng tin tất thắng thường kết thúc trận đấu bằng thắng lợi.

Xem Thêm Tác Giả Marx (Đức)