Đừng ca ngợi ngày mai

Đừng ca ngợi ngày mai vì không biết cái gì sẽ đến.

Xem Thêm Tác Giả Solomong Anh Minh