Đừng bao giờ ném bùn vào người khác.

Đừng bao giờ ném bùn vào người khác. Bạn có thể ném trật và tay bạn chắc chắn bị bẩn.

Xem Thêm Tác Giả Joseph Parker