Ðức tính

Ðức tính đầu tiên và quan trọng nhất của phụ nữ là dịu dàng.

Xem Thêm Tác Giả Jean Jacques Rousseau

  • Luckyman25 Trung

    Tai sao no lai doc hai ,phai chang con nguoi hit phair hoi doc ma ho van hit hay la moi truong song ,hay do tien bac