Đức hạnh

Đức hạnh lớn nhất mà bên cạnh đó, mọi đức hạnh khác đều mờ nhạt đi, đấy là không làm hại ai và tùy sức mà giúp đỡ mọi người.

Xem Thêm Tác Giả Gơ-ut-sac-di-ni

  • Loveinsilence_20111994

    wa hay