Don’t ever give up if you still want to try

Don’t ever give up if you still want to try,
Don’t ever say goodbye if you still want to hold on,
Don’t ever say not loving him anymore if you can’t let him go.
Đừng bao giờ bỏ cuộc nếu như bạn còn muốn cố gắng, đừng bao giờ nói lời chia tay nếu bạn còn muốn tiếp tục, đừng bao giờ nói không yêu chàng nữa nếu như bạn không thể để chàng ra đi.