Đồng tiền

Khi đồng tiền lên tiếng là khi sự thật im lặng.

Xem Thêm Tác Giả Tục ngữ Nga