Đồng tiền

Muốn biết giá trị của đồng tiền thì bạn hãy đi hỏi những người nghèo.

Xem Thêm Tác Giả Tục ngữ Bungari

  • Lý Nguyễn

    Quá chuẩn