Đơn giản nhất là thứ ít hư hỏng nhất

Hạnh phúc cũng gíông như một chiếc đồng hồ, loại nào đơn giản nhất là thứ ít hư hỏng nhất.

Xem Thêm Tác Giả Chamfort