Đối với người mẹ, đứa con là tất cả.

Đối với người mẹ, đứa con là tất cả. Nhưng đối với đứa con, người mẹ hay người cha là một mắt xích trong cuộc đời của nó.

Xem Thêm Tác Giả Benjamin Disraeli