Đối với người đàn ông

Đối với người đàn ông

Đối với người đàn ông, tha thứ điều gì cũng được, nhưng lãng quên thì chẳng bao giờ.

Xem Thêm Tác Giả E.Augier