Đôi tai

Đôi tai là lối vào của trái tim.

Xem Thêm Tác Giả Voltaire