Đời sống có hạn

Đời sống có hạn mà sự học thì vô hạn.

Xem Thêm Tác Giả Trang Tử