Đói rét

Đói rét đến thân, quên cả liêm sỉ.

Xem Thêm Tác Giả Triều Thố