Đời người

Đời người từ xưa tới nay chẳng tốt như tưởng tượng, cũng chẳng xấu như tưởng tượng.

Xem Thêm Tác Giả Mobosange (Pháp)