Tr??c tiên, thay m?t cho ??i ng? sáng l?p website KTDN, tôi g?i t?i các b?n – Nh?ng ng??i ?ã b? công s?c xây d?ng website ?? nó t?n t?i ??n ngày hôm nay m?t l?i c?m ?n chân thành nh?t! C?m ?n nh?ng nhà tài tr? ?ã ?óng góp kinh phí giúp duy trì website. Và sau ?ây chúng ta s? cùng ?i?m qua nh?ng g??ng m?t ?ã ?óng góp công s?c xây d?ng lên website KTDN:

Hoa H?ng Th?y – Cái tên nghe c?ng ?ã r?t l? r?i ph?i không? Tuy cái tên nghe r?t “kiêu” nh?ng Th?y l?i là m?t b?n gái r?t hi?n, n?u ?n c?c ??nh. Và th??ng xuyên s?u t?p nh?ng câu danh ngôn v? cu?c s?ng, tình b?n. Ph?n l?n nh?ng câu danh ngôn trên KTDN là do Th?y t? tay ch?n l?c và ??ng lên. M?i khi có m?t câu danh ngôn m?i, Th?y th??ng g?i nó cho b?n bè cùng ??c, n?u có nhi?u ng??i th?y hay m?i ??a lên chia s? trên KTDN.

Nguy?n Th? Thu Trang – R?t “b??ng b?nh” và d??ng nh? ch?a có li?u thu?c nào ??c tr? ???c tính cách này c?a Trang. Tuy nhiên trong công vi?c Trang là m?t con ng??i c?c kì nhi?t tình. B?n có bi?t ai thi?t k? nh?ng t?m thi?p danh ngôn ngoài trang ch? không? – Trang Nuriko ??y!

******

Ngoài ra không th? thi?u s? góp công s?c r?t l?n c?a nh?ng b?n bè khác:

Nguy?n Quang H?ng – C?u chàng xu?t thân t? tr??ng MTA – Aptech, là ng??i vi?t ra các ch?c n?ng cho KTDN nh? quà t?ng danh ngôn, thi?p danh ngôn, v.v… H?ng chia s?: “Em làm KTDN ch? mong ch? Trang và ch? Th?y chia s? cho em ít kinh nghi?m ki?m ???c cô b?n gái xinh xinh là ?n”. Câu hát ?a thích “Ng?i tr??c t?m g??ng sáng r?i vào ?ó m?i th?y thân xác h?i g?y nh?ng ….??p troai :”> ”

Lê ?ình Ho?ch – Designer / Photographer ??n t? FPT Arena, là ng??i thi?t k? ra website KTDN. Ho?ch là boy hi?n nh?t nhóm, th??ng xuyên b? b?t r?a bát. Ho?ch cho bi?t t??ng lai s? m? 1 ?nh vi?n áo c??i v?i s? v?n lên t?i …1tr. ??n v?i KTDN c?ng là 1 s? tình c?, tìm ki?m ngu?n thu m?i cho ?nh vi?n sau này, ??c m? c?a anh là ???c s? h?u chi?c máy ?nh Canon 5D mark II, tuy nhiên ? b?c ?nh bên c?nh anh l?i ?ang c?m con Nikon D700… 1 s? th?t ?au lòng :-

Nguy?n Huy Sang – Ng??i anh c? c?a nhóm, th??ng xuyên có m?t lúc c?n (ngay c? lúc không c?n n?a). Sang là ng??i vi?t CSS & HTML (C?u trúc b? c?c) cho website. Anh là m?t nhà ??u t? b?t ??ng s?n n?i ti?ng (mà ch?ng ai bi?t ??n) t?i Hà N?i, tuy nhiên làm web c?ng ?ã tr? thành m?t ni?m ?am mê không th? thi?u c?a Sang.

L?u Ti?n Thành – C? v?n không th??ng tr?c / phó bí th? trung ??ng / ??i di?n ban ch?p hành t? ??a ph??ng v? t?nh l? … nói chung là chân lon ton. Hi?n ?ang làm dép – à nh?m developer t?i JoomlArt. Tham gia KTDN v?i tiêu chí, vui là chính – chém gió là ch? y?u.

 • Khoingocvu

  Xin chào các bạn. Hi vọng KTDN sẽ ngày càng phát triển hơn

  • lyly

   Me too!

 • chuire love DBSK

  hay thật, lời giới thiệu rất sinh động!

 • Ditien

  Thiết kế web rất ổn 😉

 • vanly

  Xin chao !cac anh em thuc hien web site.minh vo tinh biet dc trang web nay .nhung no lam minh say me nhung loi hay y dep ,va minh thich rat nhieu cau noi danh ngon trang web nay .no giup minh thay doi dc tinh cach rat nhieu ,di dung huong hon trong cs .xin gui loi cam on chan tinh va loi chuc suc khoe den tat ca moi nguoi …i love all …

 • vanly

  Cam on nhung chia se dang quy cua cac ban .i love all !

 • kaysi

  Web còn đang hoạt động không vậy các bạn. Những câu danh ngôn rât hay .

  • http://ngoquangdao.com/ AskSock Ngô Quang Đạo

   Bạn có thể qua website http://danhngon.net để tham khảo qua nhé, website cũng có nhiều câu danh ngôn rất hay đó! :)

 • Trúc Linh

  e rất thích đọc danh ngôn, e mới biết khotangdanhngon được 1 vài hôm nay, thật vui khi có riêng 1 trang website về danh ngôn, cám ơn các anh, các chị đã làm lên web này

 • Mr Tony

  http://phapluatdoisong.com/ biết thêm cái này nữa để cuộc sống luôn tươi đẹp

 • nhoclunsanco

  Mỗi ngày mình lướt một câu !