Đôi mắt

Tình yêu của các chàng trai không nằm ở trái tim mà ở đôi mắt.

Xem Thêm Tác Giả W. Shakespeare