Đời là…

Đời là một hài kịch đối với những người hay suy nghĩ và là một bi kịch đối với những người đa cảm.

Xem Thêm Tác Giả Khuyết danh