Đời là bi kịch

Đời là bi kịch đối với người biết suy nghĩ, một bi kịch đối với người nhạy cảm.

 

Xem Thêm Tác Giả S. Vít