Đôi khi

Đôi khi phải nhượng bộ mà thừa nhận rằng củ cải là củ lê.

Xem Thêm Tác Giả Ngạn ngữ Đức