Đóa hoa hồng

Người con gái là một đóa hoa hồng mà năm tháng tỉa dần từng cánh.

Xem Thêm Tác Giả Xavier Forneret