Đó là cuộc sống

Chúng ta đến và chúng ta khóc, đó là cuộc sống; chúng ta ngáp dài và chúng ta đi, đó là cái chết.

Xem Thêm Tác Giả Ausone De Chancel