Đố ai định nghĩa được chữ yêu

Đóng góp bởi hoahongthuy

Đố ai định nghĩa được chữ yêu
Có khó gì đâu một buổi chiều
Cầm dao kề cổ “Yêu không hả?”
Gật đầu lia lịa thế là yêu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>