Đố ai định nghĩa được chữ yêu

Đố ai định nghĩa được chữ yêu
Có khó gì đâu một buổi chiều
Cầm dao kề cổ “Yêu không hả?”
Gật đầu lia lịa thế là yêu.