Đố ai định nghĩa được chữ Điên

Đóng góp bởi candylove

Đố ai định nghĩa được chữ Điên

Rất khó cho nên biết chết liền

Đang đi trên đường la một tiếng

Mọi người hốt hoảng thế là Điên

Xem thêm , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Danh ngôn Vui - Ranh ngôn trên kho tàng danh ngôn

One Response to Đố ai định nghĩa được chữ Điên

  1. thdy says:

    Đố ai định nghĩa được từ ngon

    Có khó gì đâu bộ ngực tròn

    Bộ mông lung linh đầy huyền ảo

    Cặp chân thon thả thế là ngon

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>