Đố ai định nghĩa được chữ Điên

Đóng góp bởi candylove

Đố ai định nghĩa được chữ Điên

Rất khó cho nên biết chết liền

Đang đi trên đường la một tiếng

Mọi người hốt hoảng thế là Điên

Xem thêm , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Danh ngôn Vui - Ranh ngôn trên kho tàng danh ngôn
  • thdy

    Đố ai định nghĩa được từ ngon

    Có khó gì đâu bộ ngực tròn

    Bộ mông lung linh đầy huyền ảo

    Cặp chân thon thả thế là ngon