Ðịnh nghĩa tiếng yêu

Ðịnh nghĩa tiếng yêu

Ðịnh nghĩa tiếng yêu rất là giản dị. Nó là sự hòa hợp giữa hai tâm hồn trai và gái.

Xem Thêm Tác Giả Jean Jacques Rousseau