Điều tốt nhất là nói giỏi

Điều tốt nhất là nói giỏi, và điều giúp bạn nói giỏi nhất đó là tình bạn.

Xem Thêm Tác Giả Henry Van Dyke