Điều nằm trong trái tim

Điều nằm trong trái tim bạn quan trọng hơn số tiền nằm trong túi bạn

Xem Thêm Tác Giả Ngô Quang Hùng