Điều mình mong ước

Yêu là thấy nơi người mình yêu điều mình mong ước chứ không phải điều mình tìm được.

Xem Thêm Tác Giả Paul Reboux