Điều làm phụ nữ mừng vui

Điều làm phụ nữ mừng vui thanh thản nhất là bẻ gãy tính tự phụ của đàn ông, điều làm người đàn ông mừng vui thanh thản nhất là thỏa mãn tính tự phụ của người phụ nữ.

Xem Thêm Tác Giả Shaw (Ireland)