Điều khôn ngoan nhất

Điều khôn ngoan nhất là phải luôn ghi nhớ rằng không có thành công hay thất bại nào là cuối cùng.

Xem Thêm Tác Giả Khuyết danh