Đi vòng

Đi vòng mà đến đích còn hơn đi thẳng mà ngã đau.

Xem Thêm Tác Giả Tục ngữ Anh