Điều chúng

Điều chúng ta đáng tự hào nhất không phải là không vấp ngã, mà là sau khi vấp ngã phải bò dậy.

Xem Thêm Tác Giả Goldsmith (Anh)