Đêm tối

Đêm tối dù kéo dài thế nào đi chăng nữa thì bình minh cũng sẽ luôn ló dạng.

Xem Thêm Tác Giả W. Shakespeare