Đêm không ngủ ở nhà

Cô ta bị đánh không phải vì đi đến kho thóc mà là vì đêm không ngủ ở nhà.

Xem Thêm Tác Giả Tục ngữ Ucraina