Đề: Tả vườn nhà em

Đề: Tả vườn nhà em
Vườn nhà em rộng thênh thang nhưng bố mẹ em không chịu làm. Trong vườn có một cây mít nhưng năm nay mít không ra quả mít mà lại ra quả gấc.

  • nhi

    chao oi

  • nguyenhaiau735@ymail.com

    Hi hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Mít bị biến đổi gien và bố mẹ em vừa trúng số đấy….trò ơi.