Đề: Tả về người mà em yêu quý

Đề: Tả về người mà em yêu quý
Mẹ em rất quý bác hàng xóm, sáng nào hai người cũng ngồi buôn dưa. Bác hàng xóm rất tốt bụng thường mở tủ lạnh nhà em gọt hoa quả và mời em ăn. Em rất quý bác ý.

  • 2uỳnh @nh

    đúng là BẤT HỦ !

  • chán vl