Đề: Tả trái sầu riêng

Đề: Tả trái sầu riêng
Hôm nay đi chợ về mẹ có mua cho em một trái sầu riêng. Trái sầu riêng có lớp vỏ xanh rì, bóng lưỡng. Trông nó tròn trịa trơn tru rất đáng yêu.

  • Kem ly

    ”Nha van” nao viet van hay the

  • Nguyễn Ngọc Ngân

    tuyệt ! ^_^

  • trung

    co chung do thoi a