Đề: Tả trái sầu riêng

Đóng góp bởi candylove

Đề: Tả trái sầu riêng
Hôm nay đi chợ về mẹ có mua cho em một trái sầu riêng. Trái sầu riêng có lớp vỏ xanh rì, bóng lưỡng. Trông nó tròn trịa trơn tru rất đáng yêu.

Xem thêm Những bài văn bất hủ của học trò trên kho tàng danh ngôn

  • Kem ly

    ”Nha van” nao viet van hay the

  • Nguyễn Ngọc Ngân

    tuyệt ! ^_^