Đề: Tả ông em

Đề: Tả ông em
Em rất thương ông của em, vì mỗi khi em buồn là ông thường rủ em chơi siêu nhân cùng ông.

  • huynh phuong trinh

    hài dữ vậy ông gia rồi sao đi chơi siêu nhân dc

  • nghĩa

    ông già rồi làm sao choi sn dc