Đề: Tả không khí tết trong gia đình

Đề: Tả không khí tết trong gia đình
Mỗi độ xuân về, nhà em đón Tết rất yên bình. Bữa ăn đầu năm, ông em không nói gì, ba em không nói chi, tụi em cũng không nói gì. Nói chung, mọi người chỉ lo cắm cúi ăn túi bụi, tiền lì xì không nhận được của ai cả.

  • Min Nki Nko

    bai ba dao v~

  • Bích Đào Thị Ngọc

    em ơi em làm hay wá!mai mốt chị mướn em về làm gia sư cho chị nha^^