Đề: Tả con vẹt

Đóng góp bởi candylove

Đề: Tả con vẹt
Con vẹt có cái mỏ khoằm khoằm như yên xe đạp Trung Quốc.

Xem thêm Những bài văn bất hủ của học trò trên kho tàng danh ngôn