Đề: Tả con vẹt

Đóng góp bởi candylove

Đề: Tả con vẹt
Con vẹt có cái mỏ khoằm khoằm như yên xe đạp Trung Quốc.

Xem thêm Những bài văn bất hủ của học trò trên kho tàng danh ngôn

One Response to Đề: Tả con vẹt

  1. khánh an says:

    tức quá

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>