Đề: Tả cây mít

Đề: Tả cây mít

Nhà em có một cây mít. Mẹ em bảo nó do cụ của cụ em trồng. Cây cao 20 cm, cành lá xum xuê rậm rạp như lông chân bố em.

  • http://www.facebook.com/van.hoang.10297701 Hoa Colau

    :))

  • Tuyết Jerry

    Buồn cười quá hi hi . Tả văn gì mà tả như điên ý .