Đề: Tả cảnh hồ Gươm

Đề: Tả cảnh hồ Gươm
Chủ nhật trước, em đạp xe đi một vòng quanh Hà Nội. Giữa Hà Nội có hồ Gươm. Trong đền có con rùa to bằng cái vành xe đạp.

  • Nguyễn Trọng Vũ

    cái đồ thần kinh ko bình thường

  • hoàng minh hằng

    đây đúng là một tuyệt tác của nhân loại,rất bái phục vị cao nhân nào đã làm nên điều diệu kì này