Đề: Tả cảnh Hồ Gươm

Đề: Tả cảnh Hồ Gươm
Tháp Rùa trông như cái nhà hoang, cầu Thê Húc uốn cong trông như con tôm luộc.

  • àda

    vo van