Dễ phát cáu

Dễ phát cáu là nhược điểm rõ rang nhất trong phẩm cách.

Xem Thêm Tác Giả Dante (Ý)